Przedszkole Publiczne Nr 27
Strona głowna  /  Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe

Gimnastyka korekcyjna


Gimnastyka korekcyjna prowadzona już w przedszkolu ma do spełnienia szereg celów. Najważniejsze z nich to skorygowanie istniejących zaburzeń ciała, niedopuszczenie do powstania wady postawy ciała - gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu, a także doprowadzenie sprawności dziecka do stanu uważanego za prawidłowy. Prowadzone przeze mnie zajęcia gimnastyki korekcyjnej są specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Zajęcia te odbywają się w małych grupach. Uczęszczają na nie dzieci, wykazujące wady postawy lub obniżenie ogólnej sprawności fizycznej (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).


Założone cele zostają osiągnięte poprzez realizację zadań:

 1. Wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała w sytuacjach dnia codziennego;

 2. Wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa;

 3. Podnoszenie ogólnej wydolności fizycznej;

 4. Uzyskiwanie pełnego zakresu ruchu w stawach;

 5. Wyeliminowanie ewentualnych kompleksów psychicznych i fizycznych spowodowanych uczestnictwem na zajęciach;

 6. Wdrażanie do rekreacji ruchowej uwzględniając elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub już istniejących u dziecka;

 7. Wyrabianie nawyku dbania o zdrowie i higienę ciała;

 8. Uświadomienie rodzicom przyczyn i skutków wystąpienia wad postawy;

 9. Opanowywanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą.

Ze względu na dostrzeżone potrzeby, praca na zajęciach z gimnastyki koncentruję się wokół dzieci:

 • z wadami kręgosłupa;

 • z wadami stóp i kolan.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzi instruktor Pani Katarzyna Malinowska,  2 razy w tygodniu po 30 min. (poniedziałek : 10:30-11:30; środa: 9:00-10:00). Zakwalifikowane dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, są aktywne, radosne i świadome celowości ćwiczeń. Odpowiednie metody, przyrządy i przybory do ćwiczeń uatrakcyjniają gimnastykę.

 

Logopedia

Działania logopedyczne obejmują:

 1. Diagnozę logopedyczną (badanie mowy i sprawności narządów artykulacyjnych, badanie słuchu fonematycznego, zasób słownictwa i sposobu wypowiedzi);

 2. Zajęcia z dziećmi mające na celu nauczenie prawidłowego wymawiania głosek, a obejmują:
  * ćwiczenia oddechowe;
  * ćwiczenia artykulacyjne;
  * ćwiczenia słuchowe;
  * ćwiczenia kształtujące prawidłową wymowę, niwelowanie zaburzeń;
  * ćwiczenia stymulujące rozwój mowy.

Prowadzone zajęcia logopedyczne:

 1. Stymulują rozwój mowy dziecka;

 2. Powodują odprężenie psychiczne;

 3. Budzą wiarę we własne siły;

 4. Dają lepsze samopoczucie na skutek możliwości lepszego kontaktu werbalnego z otoczeniem i braku skrępowania wynikającego z nieprawidłowej wymowy.

W roku szkolnym 2019/ 2020 zajęcia logopedyczne prowadzone są przez nauczyciela logopedę mgr Barbarę Środulską  w dniach:

Wtorek   -  650- 820

Środa –  1300- 1530

Czwartek – 1330- 1530

Język angielski


Zajęcia z języka angielskiego mają być wprowadzeniem do dalszej systematycznej nauki, mają zachęcić i zaciekawić dzieci. Zajęcia prowadzone są dla dzieci  3-6 letnich z podziałem na grupy (poniedziałek, środa). Zajęcia prowadzi nauczyciel języka angielskiego Pani Agnieszka Borysko.

 

Zajęcia z religii

Zajęcia dodatkowe z religii prowadzone są przez Katarzyna Chramęga 2 razy w tygodniu ( wtorek, czwartek).

                                                              Znalezione obrazy dla zapytania gify plastyczne


Ostatnia aktualizacja: 2019-10-04