Przedszkole Publiczne Nr 27
Strona głowna  /  Zapisy
Zapisy

 

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2020/2021

data publikacji listy 30 kwietnia 2020r.


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

 

Kolejny etap rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa  

na rok szkolny 2020/2021

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przedszkola powinni potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od  22.04.2020r. do 24.04.2020r.

Z uwagi na ograniczone możliwości bezpośredniego komunikowania się z placówką, w celu potwierdzenia woli wystarczy informację przesłać e-mailem z adresu wskazanego przez rodzica

we wniosku  jako adres kontaktowy.

Treść e-maila:

Potwierdzam, że moje dziecko ………… (imię i nazwisko) ……………… w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczało do Przedszkola Publicznego Nr 27 w Tarnowie.

(imię i nazwisko rodzica)

 

Adres e-mail przedszkola to: dyrpp27@umt.tarnow.pl  na które należy przesłać w/w wiadomość. 

Forma papierowa oświadczenia nie jest wymagana.

Uwaga!

Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

 

 

 
ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 


Ostatnia aktualizacja: 2020-04-30